อัตราค่าบริการ

จัดฟัน

จัดฟันแบบโลหะ38,000 – 45,000
รีเทนเนอร์แบบลวด และแบบใส (ต่อคู่)4,000

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

เคลือบปิดผิวหน้าฟัน (วีเนียร์) ด้วยวัสดุอุดฟัน2,000 – 3,000
เคลือบปิดผิวหน้าฟัน (วีเนียร์) ด้วยพอร์ซเลน9,000
ฟอกสีฟันที่คลินิก3,900
ฟอกสีฟันที่บ้าน3,500

รักษาโรคเหงือก

ขูดหินปูน600 – 1,200
เกลารากฟัน (ต่อ quadrant)1,000 – 1,500
ตกแต่งเหงือกเพื่อความสวยงามเริ่มต้น 2,000

อุดฟัน

วัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน600 – 800
วัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้านขึ้นไป 800 – 1,800

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ถอนฟันแท้500 – 800
ถอนฟันแท้อย่างยาก800 – 1,500
ผ่าฟันคุด1,500 – 5,000
แต่งกระดูกในช่องปาก (ต่อ quadrant)2,000 – 3,500

รักษารากฟัน

ฟันหน้า (1-2 ราก)5,000
ฟันกรามน้อย7,000
ฟันกราม9,000
รื้อวัสดุอุดคลองรากฟันเดิม2,000
* ไม่รวมค่าอุดฟันหลังจากรักษารากฟัน

ฟันเทียมชนิดติดแน่น

ครอบฟัน Base Metal8,000
ครอบฟัน Palladium12,000
ครอบฟันกระเบื้องล้วน12,000
เดือยฟัน2,500
ครอบฟันชั่วคราว2,000
ยึดครอบฟันชั่วคราว600
ยึดครอบฟันถาวร800
สะพานฟันตามจำนวนยูนิต
ของครอบฟัน
รากเทียมเริ่มต้น 45,000

ฟันเทียมชนิดถอดได้

ฟันเทียมฐานพลาสติกเริ่มต้น 2,000
ฟันเทียมฐานโลหะเริ่มต้น 8,000
– เพิ่มซี่ฟันซี่ที่ 2 ขึ้นไป400
ฟันเทียมทั้งปาก บน-ล่างคู่ละ 15,000
ฟันเที่ยงทั้งปาก บน หรือ ล่างชิ้นละ 8,000

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เคลือบฟลูออไรด์400
ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์500
อุดฟันน้ำนม400 – 1,000
ถอนฟันน้ำนม300 – 600
รักษารากฟันน้ำนม (ไม่รวมค่าอุด)2,000
เคลือบหลุมร่องฟันแท้400 – 500